Warszawo ma – Spektakl upamietniajacy 70 rocznice powstania warszawskiego